UPIS U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA

OD 20.10. – 26.10. 2020. GODINE KANDIDAT KOJI JE OSTVARIO PRAVO NA UPIS JE OBAVEZAN DOSTAVITI ORIGINALE UPLAUDOVANIH DOKUMENATA FAKULTETU I IZVRŠITI UPIS

Kandidat koji nije izvršio upis smatrat će se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao, a pravo upisa stiče sljedeći kandidat sa konačne rang-liste koji je ispunio uvjete za upis, do popunjavanja odobrene kvote.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

  • Zahtjev za upis koji su kandidati obavezni dostaviti prilikom upisa printat će se iz Informacionog sistema eUNSA

  • Dokaz o uplati za sprovođenje konkursa

  • Index sa upisnim materijalom

  • Dokaz o uplati školarine (popunjene uplatnice se preuzimaju u prostorijama Studentske službe Pedagoškog fakulteta)

  • Dvije fotografije (4x6)

  • Rodni list

  • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

  • Diploma/Uvjerenje o završenom prethodnom obrazovanju i prepis ocjena

  • Ljekarsko uvjerenje (izdaje Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 36

  • 4 primjerka Ugovora u studiranju (nalaze se u prilogu) - PRILOG: UGOVOR ZA REDOVNI STUDIJ   |   UGOVOR ZA VANREDNI STUDIJ

Predaja dokumenata vršit će se u terminu od 11,00 do 14,00 h.

Molimo da prilikom popunjavanja indexa i upisnog materijala koristite isključivo plavu hemijsku olovku ili naliv pero (plavo mastilo).