LJETNI SEMESTAR

Termini septembarskog ispitnog roka 2019/2020. − II ciklus


ZIMSKI SEMESTAR

Termini septembarskog ispitnog roka 2019/2020. − Predškolski odgoj, II ciklus

Termini septembarskog ispitnog roka 2019/2020. − Razredna nastava, II ciklus

Termini septembarskog ispitnog roka 2019/2020. − Kultura življenja i tehnički odgoj, II ciklus