O B A V I J E S T

Ispravka dodatnog termina ispita

 

Dodatni ispitni termin za studente II ciklusa studija koji polažu seminarski rad kod doc.dr. Mirzane Pašić Kodrić održat će se 30.7.2020. godine u 11,00 h, zgrada Obala 11.               

 

Služba za nastavu