Odluke Vijeća Fakulteta sa sjednice održane 11. 03. 2020. godine