Pismeni ispit iz Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika III na Odsjeku za razrednu nastavu i na Odsjeku za predškolski odgoj položili su:

  1. (2425) – 6/E

  2. (2416) – 6/E

  3. (2417) – 6/E

Pismeni ispit iz predmeta Razvoj govora na Odsjeku za edukaciju i rehabilitaciju položili su:

  1. (2582) – 9/B

Upis ocjena iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik III i usmeni ispit iz predmeta Razvoj govora i Kultura govora II obavit će se u petak 16. 10. 2020. god. u 11.30 h. Radovi se mogu pogledati u terminima konsultacija i poslije upisa ocjena.

                                                                                                          Prof. dr. Mirela Omerović

Sarajevo, 15. 10. 2020. god.