Rezultati popravnog ispita iz predmeta Opća pedagogija, Oktobar 14, 2020