ODSJEK ZA EDUKACIJU I REHABILITACIJU

Raspored predavanja − I semestar   |   Raspored predavanja − III semestar

Raspored predavanja − V semestar   |   Raspored predavanja − VII semestar

ODSJEK ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ

Raspored predavanja − I semestar   |   Raspored predavanja − III semestar

Raspored predavanja − V semestar   |   Raspored predavanja − VII semestar

ODSJEK ZA RAZREDNU NASTAVU

Raspored predavanja − I semestar   |   Raspored predavanja − III semestar

Raspored predavanja − V semestar   |   Raspored predavanja − VII semestar

ODSJEK ZA KULTURU ŽIVLJENJA I TEHNIČKI ODGOJ

Raspored predavanja − I semestar  |   Raspored predavanja − III semestar

Raspored predavanja - V semestar  |   Raspored predavanja − VII semestar