Odluke Vijeća Fakulteta

Odluke Vijeća Fakulteta sa sjednice održane 9. 10. 2020. godine