Odluke Vijeća Fakulteta

Odluke Vijeća Fakulteta od 7. 9. 2020.