Odluke Vijeća Fakulteta

Odluke Vijeća Fakulteta sa sjednice održane 27. 07. 2020.