Odluke Vijeća Fakulteta

Odluke Vijeća Fakulteta sa sjednice održane 25. 07. 2020. godine