Odluke Vijeća Fakulteta

Saglasnost Ministarstva za nauku, obrazovanje i mlade, broj: 11/05-34-14808-1/20 od 04. 06. 2020. godine

Odluka Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-16429-6/20 od 04. 06. 2020. godine

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2020/2021. GODINI I PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2020/2021. GODINI