Odluke Vijeća Fakulteta

Odluke Vijeća Fakulteta sa sjednice održane dana 12. 02. 2020.