Odluke Vijeća Fakulteta

Odluke Vijeća Fakulteta sa sjednice održane 4. 12. 2019. godine