Odluke Vijeća Fakulteta

Odluke Vijeća Pedagoškog fakulteta sa sjednice održane dana 04. 09. 2019.