Odluke Vijeća Fakulteta

Odluke Vijeća Pedagoškog fakulteta sa sjednice održane dana 06. 09. 2019. godine