Odluke Vijeća Fakulteta

Odluke Vijeća Pedagoškog fakulteta sa sjednice održane dana 23. 09. 2019. godine