Baze podataka

 • EBSCO DATABASE
   EBSCOhost logo On-line sistem koji pruža mogućnost pristupa velikom broju različitih elektronskih baza. Omogućeno je pretraživanje velikog broja časopisa od kojih je preko 10.000 u full textu. Pored časopisa moguće je pretraživati i ogroman broj raznovrsnih publikacija koje nude sažetke, novinske preglede i enciklopedijske podatke.
 • ISI Web of Knowledge
   ISI WOK logo new

  Web of Science® (1994-present) - omogućuje pristup vodećoj svjetskoj literaturi iz oblasti prirodnih, društvenih, humanističkih nauka i umjetnosti.

  Current Contents Connect® (1998-present) - pruža mogućnost pretraživanja aktuelne akademske literature i časopisa, uključujući i evaluirane relevantne web stranice i dokumente. U okviru Current contents Connect omogućen je pristup na:

  Za informacije o pristupu kontaktirati osoblje biblioteke

 • SCOPUS
   Scopus logo new

  Scopus je najveća bibliografska i citatna baza podataka koja obuhvata naučne časopise, knjige, konferencijske zbornike radova i patente.

  Pruža sveobuhvatan pregled objavljenih istraživanja u svijetu u oblasti nauke, tehnologije, medicine, društvenih i humanističkih nauka i umjetnosti. Osim toga, Scopus daje mogućnost korištenja različitih alata za praćenje, analizu i vizualizaciju istraživanja. 

  Pristup je omogućen putem IP adrese Fakulteta, tako da bazi možete pristupiti sa svih računara u zgradi Pedagoškog fakulteta bez korisničkih imena i šifre za pristup.

 • SCIENCE DIRECT
   Science Direct logo new Elektronska baza podataka koja obuhvata preko 8.000.000 u punom tekstu iz skoro svih naučnih oblasti - period 1997 - 2007. Sadrži oko 3000 časopisa od kojih su preko 2000 peer-reviewed časopisi. Izdavač je Elsevier, jedan od najpoznatijih svjetskih izdavača. Fakulteti Univerziteta u Sarajevu, pa tako i Pedagoški fakultet, imaju pristup na 90 naučnih časopisa u punom tekstu, od kojih je 9 iz oblasti društvenih nauka.
 • EMERALD DATABASE
   Emerald insight logo new Baza podataka koja omogućuje pristup full textu naučnih i stručnih časopisa iz oblasti menadžmenta, inžinjerstva, informatike, tehnologije i bibliotekarstva. Pretraživanje je moguće vršiti po različitim kriterijima, te preuzimati, printati i e-mailovati članke.
 • DOAJ
   DOAJ logo new Servis koji omogućava besplatno pretraživanje oko 2600 časopisa, od kojih je značajan broj u full textu.
 • HRČAK
   Hrcak logo new HRČAK – centralni portal koji nudi pregled naučnih i stručnih hrvatskih časopisa kao i podatke o njihovoj dostupnosti. Za neke je moguće pregledati cjeloviti tekst, dok su za druge dostupni bibliografski podaci i sažetak. Časopisi su klasificirani prema abecedi I naučnoj oblasti, ali se nudi i mogućnost pretrage članaka po ključnoj riječi. 
 • CEEOL
  CEEOL logo new  CEEOL - Central and Eastern European Online Library je repozitorij koji nudi specijalizirane i sveobuhvatne kolekcije radova u cjelovitom tekstu iz oblasti društvenih i humanističkih nauka, te umjetnosti, iz centralne i istočne Evrope. Radi se o preko 2.200 naslova iz oblasti društvenih i humanističkih nauka iz 34 zemlje, te preko 600.000 radova objavljenih na preko 30 jezika.
 • SCIndex
   SCIndex logo new

  SCIndeks je centralno čvorište integrisanog sistema periodičnog izdavaštva Srbije zasnovanog na kontroli kvaliteta.

  Pristup je slobodan.

 • Google Scholar
   Google Scholar logo new Google Scholar pruža mogućnost pretraživanja naučne litarature zastupljene u različitim izvorima kao što su: knjige, članci, sažeci, recenzije i dr. 
 • Wikipedia
   Wikipedia logo new Wikipedia je višejezična, na Webu zasnovana enciklopedija slobodnog sadržaja. Ona postoji kao wiki, što podrazumijeva da se piše u saradnji s brojnim volonterima, te većinu članaka može mijenjati svako s pristupom Internetu i odgovarajućim web preglednikom. Projekt je započet 15. januara 2001. kao dodatak stručno pisanoj (i do sada ugašenoj) Nupediji. Wikipedijom danas rukovodi neprofitna organizacija - zaklada Wikimedija. Sadrži više od 13 miliona članaka na mnogim jezicima. Od početka joj raste popularnost, djelujući pozitivno na stvaranje drugih projekata od općeg interesa. Od urednika se traži da održavaju određen nivo "neutralnosti" pri sažimanju istaknutih motrišta, bez određivanja objektivnosti istine.