Obavještavaju se korisnici Biblioteke Pedagoškog fakulteta da od 27. 05. 2020. godine mogu vršiti pozajmljivanje i vraćanje bibliotečke građe. Pozajmica knjiga se vrši isključivo elektronskim putem, preko sistema COBISS. Detaljne upute kako i na koji način poručivati knjige možete pogledati  OVDJE.  Za sve ostale vrste informacijskih upita možete nam se obratiti putem e-maila i telefona.

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. (isključivo sa pf.unsa.ba domene) i na e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Tel: 033 665 867

Biblioteka Pedagoškog fakulteta


Smjernice za nastavak rada visokoškolskih biblioteka organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu uslijed pandemije COVID-19

  1. Potrebno je da visokoškolske biblioteke u skladu s mogućnostima omoguće pozajmicu i vraćanje bibliotečke građe.

  2. Rezervacija građe vrši se isključivo korištenjem prilagođene online usluge. Ukoliko visokoškolska biblioteka ne koristi segment online rezervacije u COBISS-u ili neki drugi servis, rezervacije zaprima putem e-maila koji je jasno istaknut na mjestima javnih obavještenja za korisnike.

  3. Potrebno je odrediti dane u sedmici kada se vrši pozajmica/vraćanje građe u visokoškolsku biblioteku.

  4. Pozajmica i vraćanje publikacija vrši se isključivo na ulazu u visokoškolsku ustanovu prema unaprijed zakazanim terminima. Na ulazu je obavezno osigurati pristup dezinfekcijskom sredstvu i pult/stol na koji se građa može spustiti. Obavezno je i držati fizičku distancu od 2 metra.

  5. Tokom rada s korisnicima, bibliotekar/knjižničar je dužan nositi zaštitnu opremu (masku i/ili vizir, rukavice i mantil). Korisnici su dužni prilikom preuzimanja i vraćanja građe nositi zaštitnu opremu (masku i rukavice).

  6. Bibliotekar/knjižničar preuzetu građu odlaže u kutiju koja je obilježena datumom vraćanja i istu odlaže u prostoriju predviđenu za karantin na 7 dana. Visokoškolske biblioteke koje koriste automatiziranu pozajmicu u COBISS-u imaju mogućnost korištenja posebnog modula za zadržavanje građe u karanteni. Kako bi aktivirali ovaj modul potrebno je da kontaktiraju Virtualnu biblioteku BiH u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH. Bibliotekar/knjižničar građu razdužuje nakon provedene karantene.

  7. Ostale bibliotečke usluge odvijaju se u online okruženju: tematska pretraživanja, informacijski upiti, upis korisnika, izrada personalnih bibliografija, bilteni prinova i druge usluge.

  8. Rad čitaonica je obustavljen do daljnjeg.