Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

EDUKACIJA I REHABILITACIJA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

KULTURA ŽIVLJENJA I TEHNIČKI ODGOJ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

PREDŠKOLSKI ODGOJ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

RAZREDNA NASTAVA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

INFORMACIJE O I CIKLUSU STUDIJA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

STUDENTSKA SLUŽBA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

UPUTSTVO ZA PRIJAVU U ISSS

Radno vrijeme Studentske službe

Ponedjeljak – petak od 11.00 do 13.00 sati

Dodatni termin za vanredne studente i za studente III ciklusa:

Srijeda, od 15.00 do 16.00 sati.

 

Studentska služba

no image

 

PREUZIMANJA

ANKETA O RAZLOZIMA ISPISA SA STUDIJA / PREKID STUDIJA


Služba za rad sa studentima i planiranje nastave Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu postoji od dana osnivanja Fakulteta. Njen rad je usmjeren prvenstveno na kontakte sa studentima.

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave učestvuje u aktivnostima planiranja, organizovanja i provođenja nastavnog procesa.

Postupak rada Službe za rad sa studentima i planiranje nastave obuhvata:

RAD SA STUDENTIMA

 • informacije o studiju

 • prijem kandidata

 • upis i evidencija studenata u prvi, drugi i treći ciklus studija

 • upis i evidencija studenata u starije godine studija

 • praćenje prijava i polaganja ispita

 • izdavanje uvjerenja i drugih dokumenata

 • prijava i odbrana završnih radova - diplomskih radova

 • izdavanje diploma

 • prelazak sa drugih fakulteta

 • kontakti sa bivšim studentima i diplomantima

 • nastavak studija

 • uvjerenja

 • ovjera nastavnog plana i programa

 • duplikat diplome

 • ispis

 • žalbe

 • razne aktivnosti

PLANIRANJE NASTAVE

 • angažovanje nastavnog osoblja u nastavnom procesu dodiplomskog, Master  i postdiplomskog studija

 • raspored nastave za dodiplomski, Master i postdiplomski studij

 • evidencija o održanoj nastavi

 • ispitni termini za sve nivoe obrazovanja

 • nostrifikacija i ekvivalencija diploma stečenih u inostranstvu

 • odluke NNV kao stručnog organa Fakulteta (primjene nastavnog plana i programa, odluke iz nastavnog procesa, zaduženja nastavnog osoblja za akademsku godinu i druge odluke za nastavni proces)