Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

EDUKACIJA I REHABILITACIJA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

KULTURA ŽIVLJENJA I TEHNIČKI ODGOJ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

PREDŠKOLSKI ODGOJ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

RAZREDNA NASTAVA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

INFORMACIJE O I CIKLUSU STUDIJA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

STUDENTSKA SLUŽBA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

UPUTSTVO ZA PRIJAVU U ISSS

I CIKLUS STUDIJA - INFO

no image

 

Studij I ciklusa: IV godine - 240 (E)CTS

ODSJECI

ODSJEK ZA EDUKACIJU I REHABILITACIJU:


ODSJEK ZA KULTURU ŽIVLJENJA I TEHNIČKI ODGOJ:

 • Planiranje i realizacija programskih sadržaja kulture življenja i tehničkog odgoja u reformiranoj osnovnoj školi

 • Temeljne odrednice kurikuluma i njegova implementacija s težištem na kurikulum kulture življenja i tehničkog odgoja

 • Integracija (inkluzija) djece s posebnim potrebama u osnovnoj školi - izrada i realizacija individualno prilagođenih programa

 • Metode i oblici odgojno-obrazovnog rada u implementaciji reforme

 • Temeljna načela reforme obrazovanja i metodike rada

 • Različiti pristupi praćenja postignuća učenika devetogodišnje osnovne škole


 ODSJEK ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ:

 • Temeljne odrednice kurikuluma i njegova implementacija s težištem na integrirani kurikulim u predškolskim ustanovama

 • Planiranje i realizacija programskih sadržaja likovnog odgoja u predškolskoj nastavi

 • Metode i oblici rada u predškolskoj nastavi muzičkog odgoja

 • Integracija (inkluzija) djece s posebnim potrebama u predškolske ustanove - izrada i realizacija individualno prilagođenih programa

 • Interna i eksterna evaluacija kvalitete odgojno -obrazovnog rada u predškolskim institucijama


ODSJEK ZA RAZREDNU NASTAVU:

 • Humanistički aspekti obrazovanja i problemi reformiranja obrazovnog sistema

 • Podrška učenicima u procesu učenja kao koncepcijski zahtjev u devetogodišnjem osnovnom odgoju i obrazovanju

 • Ocjenjivanje učenika u nastavi bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti

 • Problemi integracije (inkluzije) djece s posebnim potrebama u osnovnoj školi – izrada i realizacija individualno prilagođenih programa

 • Savremene metode, oblici i nastavna sredstva u implementaciji reforme obrazovanja, s posebnim osvrtom na Nastavni plan i program četvrtog razreda osnovne škole

 • Programski sadržaji početne nastave matematike, izrada i izbor udžbenika u skladu s potrebama i psihofizičkim mogućnostima učenika u realizaciji reforme obrazovanja


Stručno zvanje:

 • Bakalaureat/Bachelor predškolskog odgoja

 • Bakalaureat/Bachelor razredne nastave

 • Bakalaureat/Bachelor kulture življenja i tehničkog odgoja


Način studiranja: Redovan / Redovan uz samofinansiranje / Vanredan

Uvjeti upisa: Završena četverogodišnja srednja škola; položen kvalifikacioni ispit