Univerzitet u Sarajevu

Pedagoški fakultet

Raspored grupa za

PROMOCIJU MAGISTRANATA I DIPLOMANATA

subota, 9. 1. 2021. godine

grupa odsjek status ciklus vrijeme sala
I   Predškolski odgoj R, RS, V I 11.00h sala 2 (Skenderija 72)
II   Predškolski odgoj R, RS, V II 12.00h
III   Edukacija i rehabilitacija R, RS, V I 13.00h
  Kultura življenja i tehnički odgoj R, RS I
  Kultura življenja i tehnički odgoj sa informatikom R, RS, V II
IV   Razredna nastava R, RS, V I 15.00h
V  Razredna nastava R, RS, II 16.00h
V (grupa 1)*
VI V (grupa 2)** 17.00h

 

*Grupu 1 vanredih studenata čine svi studenti čija prezimena počinju slovima od A do J

**Grupu 2 vanrednih studenata čine svi studenti čija prezimena počinju slovima od K do Ž

Molimo sve magistrante i diplomante da poštuju epidemiološke mjere. Zbog trenutne situacije promociji mogu prisustvovati samo magistranti i diplomanti.

Studenti koji su pozitivni na virus COVID-19, koji su bili u kontaktu sa oboljelim osobama i/ili su u izolaciji, diplome mogu preuzeti isključivo naknadno. Uvjerenje o diplomiranju vrijedi do preuzimanja diplome.

Studenti koji nisu u mogućnosti prisustvovati promociji diplome mogu preuzeti u  Studentskoj službi  Fakulteta.

Služba za nastavu