PF

Naša misija i vizija

Misija

Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu teži postizanju visokog kvaliteta u obrazovanju studenata, budućih odgajatelja, učitelja i nastavnika, koji će na temelju stečenih ishoda učenja biti spremni odgovoriti na sve izazove svoje profesije u savremenom društvu i predstavljati pokretačku snagu napretka BiH te razvoja društva u zajednici u kojoj djeluju. Studenti stječu kompetencije nužne u odgojno-obrazovnom radu s djecom predškolskog i školskog uzrasta, uspješno povezuju teorijska i praktična znanja, stečena kroz kvalitetnu praksu u osnovnim školama i vrtićima, razvijaju vještine, te ih usklađuju sa savremenom obrazovnom politikom.

Vizija

Pedagoški fakultet u Sarajevu želi biti među vodećim akademskim institucijama za obrazovanje učitelja, odgajatelja i nastavnika u međunarodnim okvirima. Kontinuirano praćenje i vrednovanje nastavnog procesa i odgojno-obrazovne djelatnosti u BiH temelj je za postizanje visoke kvalitete ukupnog odgojno-obrazovnog procesa. Fakultet djeluje kao dinamična institucija koja sistematski i organizirano potiče kritičko mišljenje, kreativnost, poštivanje etičkih vrijednosti i univerzalnih ljudskih prava, aktivnosti kroz praksu u odgojno-obrazovnim institucijama, te tako afirmira društveni položaj učitelja, odgajatelja i nastavnika kao kompetentnog, važnog i visokomotiviranog nosioca obrazovanja koji čini temelj bosanskohercegovačkog društva.

Vanjski saradnici na Pedagoškom fakultetu Sarajevo

Doc. dr. Adis Alihodžić  |  PREDMET: Osnove kompjuterske geometrije (KŽTO III)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Hazim Bašić  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Mašinska tehnika i tehnologija I (KŽTO III)  |  PREDMET: Mašinska tehnika i tehnologija II (KŽTO III)  


Doc. dr. Dušanka Bošković  |  PREDMET: Elektronika (KŽTO IV)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Lemja Chabbouh-Akšamija

PREDMET: Zaštita i njegovanje kulturnog naslijeđa I (KŽTO II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Zaštita i njegovanje kulturnog naslijeđa II (KŽTO II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Kulturno naslijeđe BiH - izborni (PO I, RN II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Almedina Čengić

PREDMET: Metodika nastave BHS jezika III (RN IV)  |  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Metodika nastave BHS jezika IV (RN IV)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Mirsad Čolić  |  PREDMET: Metodika nastave tehničkog odgoja III (KŽTO IV)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Nedžad Dukić  |  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Programiranje (KŽTO I)  |  PREDMET: Metodika nastave informatike I (KŽTO III)  |  PREDMET: Metodika nastave informatike II (KŽTO III) 

PREDMET: Metodika nastave informatike III (KŽTO IV)  |  PREDMET: Metodika nastave informatike IV (KŽTO IV) 


Prof. dr. Samir Đug  |  PREDMET: Osnovi ekologije (KŽTO II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Izet Eminović PREDMET: Humana genetika (EDU I)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Salih Fočo  |  PREDMET: Društvene nauke - Sociologija (RN II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Emina Hadžić  |  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Građevinska tehnika I (KŽTO III)  |  PREDMET: Građevinska tehnika II (KŽTO III)


Prof. dr. Izet Horman  |  PREDMET: Modelarstvo (KŽTO IV) Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Nezir Krčalo  |  PREDMET: Filozofija odgoja (RN I, PO I)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Suad Kurtćehajić  |  PREDMET: Društvene nauke – Politički sistemi Bosne i Hercegovine (RN II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature 


Prof. dr. Osman Lindov

PREDMET: Saobraćajna kultura I (KŽTO II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Saobraćajna kultura II (KŽTO II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Tidža Muhić-Šarac  |  PREDMET: Zaštita životne sredine (KŽTO II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Anesa Mujikić-Jerković  |  PREDMET: Prirodne nauke - Biologija (RN II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Adil Muminović  |  PREDMET: Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom I (KŽTO II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Senadin Musabegović  |  PREDMET: Medijska kultura - izborni predmet (RN I, PO I)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Rahman Nurković  |  PREDMET: Prirodne nauke - Geografija (RN II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Doc. dr. Arzija Pašalić

PREDMET: Higijena (KŽTO III)  |  Spisak preporučene i obavezne literature 

PREDMET: Školska higijena - izborni (KŽTO III)  |  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Školska higijena - izborni (RN II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Zijada Rahimić  |  PREDMET: Syllabus - Školski menadžment (KŽTO II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


prof. dr. Erdin Salihović  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Kultura stanovanja I (KŽTO III)  |  PREDMET: Kultura stanovanja II (KŽTO III)  |  PREDMET: Materijali u stanovanju - izborni (KŽTO II)


Prof. dr. Hasnija Šamić

PREDMET: Fizika I (KŽTO I)  |  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Fizika II (KŽTO I)  |  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Prirodne nauke - Fizika (RN II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Zijad Šehić  |  PREDMET: Društvene nauke - Historije Bosne i Hercegovine (RN II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Kasim Tatić  |  PREDMET: Ekonomika potrošnje (KŽTO II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Dževad Termiz  

PREDMET: Metodologija pedagoških istraživanja - II ciklus  (KŽTO V, RN V PO V)  |  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Metodologija istraživanja u odgoju i obrazovanju  (RN IV, PO IV)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Amela Teskeredžić  |  PREDMET: Opšta tifologija  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Doc. dr. Tarik Uzunović  |  PREDMET: Syllabus - Elektrotehnika (KŽTO IV)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Sadeta Zečić PREDMET:  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Meliha Zejnilagić-Hajrić  |  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Metodika nastave kulture življenja I (KŽTO III)  |  PREDMET: Metodika nastave kulture življenja II (KŽTO III) 

PREDMET: Metodika nastave kulture življenja I (KŽTO IV)  |  PREDMET: Metodika nastave kulture življenja II (KŽTO IV) 

 

Podkategorije