PF

Naučno-istraživačka djelatnost

U okviru projekta "Prediktori akademskog uspjeha djece osnovno-školske dobi", a koji je implementirao Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu objavljen je rad "Identifying predictors of reading speed and reading comprehension in Bosnian" u prestižnom naučnom časopisu Applied Neuropsychology: Child.

Link na članak: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21622965.2020.1815023


Naučno-istraživačka djelatnost, kao jedan od stubova akademske izvrsnosti, predstavlja  prioritet kojem se posvećuje velika pažnja na Pedagoškom fakultetu. Naši nastavnici, zajedno sa studentima, provode veoma značajna istraživanja u edukacijskim i srodnim naukama. Pedagoški fakultet nastoji da uključi studente svih ciklusa studija u naučno-istraživačke projekte. Posebno smo ponosni na činjenicu da su neki naši studenti već objavili radove koji su indexirani u Web of Science bazi.

Rezultati našeg naučno-istraživačkog rada su prepoznati na Univerzitetu u Sarajevu, te je Pedagoški fakultet za 2017. i 2018. godinu dobio priznanja Univerziteta u Sarajevu za Izvrsnost u naučno-istraživačkom radu.

Neki od novijih radova naših nastavnika indexiranih u Web of Science (od 2018. godine):

  1. Tomczyk, Ł., & Selmanagic-Lizde, E. (2018). Fear of Missing Out (FOMO) among youth in Bosnia and Herzegovina—Scale and selected mechanisms. Children and Youth Services Review88, 541-549.

  2. Aljilji, A., Sivac, A., Velić, S., & Mahmutović, O. (2018). Hardness of the solder alloy Cu-In-Sb in dependence of the molar ratio of the components. Glasnik hemičara i tehnologa Bosne i Hercegovine, (51), 41-45.

  3. Kudumovic, M., & Aleksic, D. (2018). Application of Electronic Learning in the Educational Education Work of the Classroom Teaching and Teaching. TEM JOURNAL-TECHNOLOGY EDUCATION MANAGEMENT INFORMATICS7(4), 869-874.

  4. Memisevic, H., Malec, D., & Biscevic, I. (2019). Predictors of Reading Fluency in Second and Third Grade Students: Results from Bosnia and Herzegovina. Studia Psychologica61(3), 175-188.

  5. Rašidagić, F., Nurković, N., Imamović, T. D., Hadžibulić, N. H., Nikšić, E. (2019). Differences between morphological characteristics and motoric capabilities of physically active and inactive athletic students. Acta Kinesologica24(1), 30-35.

  6. Kurtanović, O., & Destović, F. (2019, June). Optimisation of Project Duration and Costs Using Over-Working of Executors and Equipment When There Are Limitations for Their Maximum Units. In International Conference “New Technologies, Development and Applications”(pp. 332-341). Springer, Cham.

  7. Dizdarevic, A., Ahmetovic, Z., Malec, D., Mujezinovic, A., Ahmetovic, M., Zilic, F., & Mehmedinovic, S. (2020). Analysis of Factor Validity of the Support Intensity Scale on Bosnian-Herzegovinian Sample. Advances in Cognitive Psychology16(2).

  8. Dizdarevic, A., Memisevic, H., Osmanovic, A., & Mujezinovic, A. (2020). Family quality of life: perceptions of parents of children with developmental disabilities in Bosnia and Herzegovina. International Journal of Developmental Disabilities, 1-7.

Naša ResearchGate stranica:

https://www.researchgate.net/institution/University_of_Sarajevo/department/Faculty_of_Educational_Sciences

Naša misija i vizija

Misija

Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu teži postizanju visokog kvaliteta u obrazovanju studenata, budućih odgajatelja, učitelja i nastavnika, koji će na temelju stečenih ishoda učenja biti spremni odgovoriti na sve izazove svoje profesije u savremenom društvu i predstavljati pokretačku snagu napretka BiH te razvoja društva u zajednici u kojoj djeluju. Studenti stječu kompetencije nužne u odgojno-obrazovnom radu s djecom predškolskog i školskog uzrasta, uspješno povezuju teorijska i praktična znanja, stečena kroz kvalitetnu praksu u osnovnim školama i vrtićima, razvijaju vještine, te ih usklađuju sa savremenom obrazovnom politikom.

Vizija

Pedagoški fakultet u Sarajevu želi biti među vodećim akademskim institucijama za obrazovanje učitelja, odgajatelja i nastavnika u međunarodnim okvirima. Kontinuirano praćenje i vrednovanje nastavnog procesa i odgojno-obrazovne djelatnosti u BiH temelj je za postizanje visoke kvalitete ukupnog odgojno-obrazovnog procesa. Fakultet djeluje kao dinamična institucija koja sistematski i organizirano potiče kritičko mišljenje, kreativnost, poštivanje etičkih vrijednosti i univerzalnih ljudskih prava, aktivnosti kroz praksu u odgojno-obrazovnim institucijama, te tako afirmira društveni položaj učitelja, odgajatelja i nastavnika kao kompetentnog, važnog i visokomotiviranog nosioca obrazovanja koji čini temelj bosanskohercegovačkog društva.

Vanjski saradnici na Pedagoškom fakultetu Sarajevo

Doc. dr. Adis Alihodžić  |  PREDMET: Osnove kompjuterske geometrije (KŽTO III)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Hazim Bašić  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Mašinska tehnika i tehnologija I (KŽTO III)  |  PREDMET: Mašinska tehnika i tehnologija II (KŽTO III)  


Doc. dr. Dušanka Bošković  |  PREDMET: Elektronika (KŽTO IV)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Lemja Chabbouh-Akšamija

PREDMET: Zaštita i njegovanje kulturnog naslijeđa I (KŽTO II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Zaštita i njegovanje kulturnog naslijeđa II (KŽTO II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Kulturno naslijeđe BiH - izborni (PO I, RN II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Almedina Čengić

PREDMET: Metodika nastave BHS jezika III (RN IV)  |  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Metodika nastave BHS jezika IV (RN IV)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Mirsad Čolić  |  PREDMET: Metodika nastave tehničkog odgoja III (KŽTO IV)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Nedžad Dukić  |  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Programiranje (KŽTO I)  |  PREDMET: Metodika nastave informatike I (KŽTO III)  |  PREDMET: Metodika nastave informatike II (KŽTO III) 

PREDMET: Metodika nastave informatike III (KŽTO IV)  |  PREDMET: Metodika nastave informatike IV (KŽTO IV) 


Prof. dr. Samir Đug  |  PREDMET: Osnovi ekologije (KŽTO II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Izet Eminović PREDMET: Humana genetika (EDU I)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Salih Fočo  |  PREDMET: Društvene nauke - Sociologija (RN II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Emina Hadžić  |  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Građevinska tehnika I (KŽTO III)  |  PREDMET: Građevinska tehnika II (KŽTO III)


Prof. dr. Izet Horman  |  PREDMET: Modelarstvo (KŽTO IV) Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Nezir Krčalo  |  PREDMET: Filozofija odgoja (RN I, PO I)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Suad Kurtćehajić  |  PREDMET: Društvene nauke – Politički sistemi Bosne i Hercegovine (RN II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature 


Prof. dr. Osman Lindov

PREDMET: Saobraćajna kultura I (KŽTO II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Saobraćajna kultura II (KŽTO II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Tidža Muhić-Šarac  |  PREDMET: Zaštita životne sredine (KŽTO II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Anesa Mujikić-Jerković  |  PREDMET: Prirodne nauke - Biologija (RN II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Adil Muminović  |  PREDMET: Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom I (KŽTO II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Senadin Musabegović  |  PREDMET: Medijska kultura - izborni predmet (RN I, PO I)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Rahman Nurković  |  PREDMET: Prirodne nauke - Geografija (RN II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Doc. dr. Arzija Pašalić

PREDMET: Higijena (KŽTO III)  |  Spisak preporučene i obavezne literature 

PREDMET: Školska higijena - izborni (KŽTO III)  |  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Školska higijena - izborni (RN II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Zijada Rahimić  |  PREDMET: Syllabus - Školski menadžment (KŽTO II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


prof. dr. Erdin Salihović  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Kultura stanovanja I (KŽTO III)  |  PREDMET: Kultura stanovanja II (KŽTO III)  |  PREDMET: Materijali u stanovanju - izborni (KŽTO II)


Prof. dr. Hasnija Šamić

PREDMET: Fizika I (KŽTO I)  |  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Fizika II (KŽTO I)  |  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Prirodne nauke - Fizika (RN II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Zijad Šehić  |  PREDMET: Društvene nauke - Historije Bosne i Hercegovine (RN II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Kasim Tatić  |  PREDMET: Ekonomika potrošnje (KŽTO II)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Dževad Termiz  

PREDMET: Metodologija pedagoških istraživanja - II ciklus  (KŽTO V, RN V PO V)  |  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Metodologija istraživanja u odgoju i obrazovanju  (RN IV, PO IV)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Amela Teskeredžić  |  PREDMET: Opšta tifologija  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Doc. dr. Tarik Uzunović  |  PREDMET: Syllabus - Elektrotehnika (KŽTO IV)  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Sadeta Zečić PREDMET:  |  Spisak preporučene i obavezne literature


Prof. dr. Meliha Zejnilagić-Hajrić  |  Spisak preporučene i obavezne literature

PREDMET: Metodika nastave kulture življenja I (KŽTO III)  |  PREDMET: Metodika nastave kulture življenja II (KŽTO III) 

PREDMET: Metodika nastave kulture življenja I (KŽTO IV)  |  PREDMET: Metodika nastave kulture življenja II (KŽTO IV) 

 

Podkategorije