Predavanja III ciklus

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u akademskoj 2016/2017.godini

Raspored predavanja 

V  SEMESTAR 

Datum

Dan

Sat

Sala

Predmet

Nastavnik

Predavanja 

24.3.2017.

petak

17,00 h

3

Kvantitativne metode istraživanja i Kvalitativne metode istraživanja

Prof.dr. Jasna Bajraktarević

5 sati

31.3.2017.

petak

17,00 h

3

Kvantitativne metode istraživanja i Kvalitativne metode istraživanja

Prof.dr. Jasna Bajraktarević

5 sati

 

Predavanja će se održati na Pedagoškom fakultetu, Skenderija 72, sala 3 – I sprat.

Sarajevo, 17.3.2017.

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u akademskoj 2015/2016.godini

Raspored predavanja 

V  SEMESTAR

Datum

Dan

Sat

Sala

Predmet

Nastavnik

Predavanja

 

22.4.2016.

petak

17,00 h

3

Kvantitativne metode istraživanja

Prof.dr. Jasna Bajraktarević

5 sati

6.5.2016.

petak

17,00 h

3

Kvalitativne metode istraživanja

Prof.dr. Jasna Bajraktarević

5 sati

Predavanja će se održati na Pedagoškom fakultetu, Skenderija 72.

Sarajevo, 5.4.2016.godine

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u akademskoj 2015/2016.godini

Sarajevo,  17.3.2016.

Raspored predavanja 

I  SEMESTAR

Datum

Dan

Sat

Sala

Predmet

Nastavnik

Predavanja

16.04.2016.

subota

9,00 h

3

Projektni menadžment u školi

Prof.dr. Hariz Agić

5 sati

Predavanja će se održati na Pedagoškom fakultetu, Skenderija 72, sala 3 – I sprat.

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u akademskoj 2015/2016.godini

Raspored predavanja 

III  SEMESTAR

Datum

Dan

Sat

Sala

Predmet

Nastavnik

Predavanja

 

8.4.2016.

petak

17,00 h

3

Pozitivna psihologija u školi

Prof.dr. Jasna Bajraktarević

5 sati

15.4.2016.

petak

17,00 h

3

Pozitivna psihologija u školi

Prof.dr. Jasna Bajraktarević

5 sati

Predavanja će se održati na Pedagoškom fakultetu, Skenderija 72, sala 3 – I sprat.

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u akademskoj 2015/2016.godini

Raspored predavanja 

IV  SEMESTAR

MODUL C

 

 Datum 

 Dan 

 Sat 

 Sala 

 Predmet 

 Nastavnik 

 Predavanja 

 9.4.2016. 

subota

10,00 h

3

Preventivni programi u porodičnom i školskom okruženju

Prof.dr. Alma Dizdarević

5 sati

 10.4.2016. 

 nedjelja 

 10,00 h 

3

Preventivni programi u porodičnom i školskom okruženju

Prof.dr. Alma Dizdarević

5 sati

 23.4.2016. 

subota

10,00 h

3

 Preventivni programi u porodičnom i školskom okruženju 

 Prof.dr. Alma Dizdarević 

 5 sati 

 24.4.2016. 

nedjelja

10,00 h

3

Preventivni programi u porodičnom i školskom okruženju

Prof.dr. Alma Dizdarević

5 sati

Predavanja će se održati na Pedagoškom fakultetu, Skenderija 72, sala 3 – I sprat.

Pedagoški fakultet Sarajevo