Satnica ispita iz predmeta Filozofija odgoja

Satnica ispita iz predmeta Filozofija odgoja kod  prof.dr.Samira Arnautovića pomjera se zbog preklapanja temina sa predmetom Matematika. Novi termin ispita je PETAK 04.9.2015 u 12.00 sati Filozofski fakultet.

Sarajevo,03.9.2015.

Pedagoški fakultet Sarajevo