Rezultati prvog parcijalnog dijela ispita it Metodike nastave matematike

Rezultati 1.parcijalnog iz Metodike nastave matematike

Metodika nastave matematike 1:

Korić Edna 16/20

Bašić Nejla 13,5/20

Dervišević Ermelinda 12/20

Podžić Amila 9,5/20

Metodika nastave matematike 3:

Kasapović Estela 16,5/20

Bogilović Amela 15,5/20

Šanjta Irma 15/20

Salihović Elzana 14,5/20

Ibrahimović Harisa 14/20

Ključo Aldina 13,5/20

Hodžić Amira 12,5/20

Imamović Kenana 12/20

Hamidović Emina 12/20

Bučuk Arnela 12/20

Kožljak Adrijana 11,5/20

Alić Zinada 11,5/20

Vidović Matea 11/20

Rustemović Birsena 11/20

Ademović Samra 11/20

Karaman Edina 10/20

Alihodžić Almin 9,5/20

Arnaut Selma 9,5/20

Alić Anesa 9/20

Hajder Minela 9/20

Zilić Semra 8/20

Spahović Enisa 7,5/20

Šivšić Azra 5,5/20

Mujić Mihreta 5/20

Gabeljić Anela 4/20

 

Sarajevo, 9.12.2014.

predmetni asistent

mr.Sanela Nesimović

Pedagoški fakultet Sarajevo