Rezultati pismenog ispita iz predmeta: Opća pedagogija I i Razvoj i evaluacija kurikuluma - 02.09.2014.

UNIVERZITET U SARAJEVU
PEDAGOŠKI FAKULTET
Akademska godina 2013./2014. 
 
Septembarski ispitni rok
Ispitni termin: 02.09.2014. 
 
ODSJEK ZA RAZREDNU NASTAVU

REZULTATI PISMENOG ISPITA

IZ PREDMETA

 OPĆA PEDAGOGIJA I

 

Redovni samofinansirajući studij 2013./2014.

r.b.

PREZIME I IME

Broj bodova

Procenat

Ocjena

 

 KOLAK   EMINA

9

60

6/E

 

 MUSIĆ   MAHIR

9

60

6/E

 

 HAJDAREVIĆ  SEADA

5

33

5/F

 

 SALKIĆ  SABAHUDIN

5

33

5/F

 

 SMAJLOVIĆ  FATIMA

5

33

5/F

 

 HOZIĆ   NADINA

2

13

5/Fx

 

 KURTOVIĆ  HARISA

2

13

5/Fx

 

 BULBULUŠIĆ  ADNA

1

6

5/Fx

 

Vanredni studij 2013./2014.

r.b.

PREZIME I IME

Broj bodova

Procenat

Ocjena

 

 SUBAŠIĆ MIRNESA

10

66

7/D

 

 RAJIĆ  IVANA

10

66

7/D

 

 MALATIĆ SELMA

7

46

5/F

 

 GAZIBARA AMILA

3

20

5/Fx

 

 AHMATOVIĆ  AMINA

3

20

5/Fx

 

 AKŠAMOVIĆ  ARMINA

1

6

5/Fx

 

 HADŽIĆ  AJLA

-

-

5/Fx

 

 AVDIĆ  DAMIR

-

-

5/Fx

  

Napomena:  Upis ocjena i uvid u pismene radove u utorak, 09.09.2014. u 10:00 sati.

Sarajevo, 03.09.2014.

doc. dr. Miroslava TOPIĆ
doc. dr. Irma ČEHIĆ


UNIVERZITET U SARAJEVU
PEDAGOŠKI FAKULTET
Akademska godina 2013./2014. 
 
Septembarski ispitni rok
Ispitni termin: 02.09.2014. 
 
ODSJEK ZA RAZREDNU NASTAVU

REZULTATI PISMENOG ISPITA

IZ PREDMETA

RAZVOJ I EVALUACIJA KURIKULUMA

 

Vanredni studij  2013./2014.

r.b.

PREZIME I IME

Broj bodova

Procenat

Ocjena

 

 MARJANOVIĆ  VEDRANA

9

60

6/E

 

 SELIMOVIĆ  AZRA

9

60

6/E

 

 HABIBOVIĆ  ELMA

6

40

5/F

 

 MUHIĆ   RIFET

5

33

5/F

 

 PETROVIĆ  ANITA

5

33

5/F

 

 ŽUNIĆ  MIRELA

3

20

5/Fx

 

Napomena:  Upis ocjena i uvid u pismene radove u utorak, 09.09.2014. u 11:30 sati.

Sarajevo, 03.09.2014.

doc. dr. Miroslava TOPIĆ
doc.dr.Irma ČEHIĆ

Pedagoški fakultet Sarajevo