Rezultati pismenog dijela ispita iz Metodike nastave matematike II

Univerzitet u Sarajevu
Pedagoški fakultet
Odsjek za razrednu nastavu

 

Rezultati pismenog dijela ispita iz Metodike nastave matematike II

Šanjta Irma 35/40

Mehić Alma 29,5/40

Bećirović Azra 29/40

Kožljak Adrijana 27,5/40

Rizvo Sanela 26/40

Vidović Matea 26/40

Bešo Amina 26/40

Šivšić Azra 25/40

Bakija Irma 24,5/40

Ramčilović Meliha 24/40

Isenaj Ismeta 24/40

Karaman Edina 24/40

Kuliš Matea 24/40

Krašić Elvira 23,5/40

Brkan Amna 23,5/40

Osmanović Suvada 21,5/40

Kukuljac Mirela 20/40

Kovačević Bojana 20/40

Hadrović Amina 20/40

Alihodžić Almin 20/40

-------------------------------------------

Krak Irma 17/40

Uvid u radove u srijedu 24.9.2014. godine u 11 sati. U istom terminu je uvid u radove ispita prvog septembarskog roka.

Završni – usmeni dio ispita je također u srijedu u 11 sati.

Istog dana od 10 do 11 sati je upis ocjena kod profesora doc.dr. Dževada Burgića.

Sarajevo, 22.9.2014.godine          

predmetni asistent
mr.Sanela Nesimović

Pedagoški fakultet Sarajevo