REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA FILOZOFIJA ODGOJA

Rezultati ispita održanog 04.09.2015. godine iz predmeta Filozofija odgoja , kod prof. dr. Samira Arnautovića, za studente koji studiraju po bolonjskom sistemu studija:

1. Jerković Monika  (7)

2. Ćatić Azra  (7)

3. Gazibara Amila  (6)

4. Akšamović Armina  (6)

5. Halvadžija Ensar  (6)

6. Subašić Mirnesa  (6)

7. Vrebac Helena  (6)

8. Mehić Bekira  (5)

9. Novalić Hava  (5)

10. Ajdinović Naida  (5)

11. Bajić Sadika  (5)

12. Hajdarević Nađa  (5)

13. Gurbeta Amina  (5)

14. Salić Almedina  (5)

15. Šantić Marija  (5)

 

Svi studenti/studentice su obavezni doći na dopunu ispita i upis ocjena 30.09.2015. godine u 12:00h na Filozofskom fakultetu, I sprat, kabinet br.68.

 

Sarajevo, 09.9. 2015.                                                            

Predmetni nastavnik

                                                                                            Prof.dr. Samir Arnautović

Pedagoški fakultet Sarajevo