Rezultati ispita iz izbornog predmeta Ekologija, održanog 14.09.2015. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

Akademska 2014./2015. godina

Rezultati ispita iz izbornog predmeta Ekologija, održanog 14.09.2015. godine

 

R.br.

Ime i prezime

Broj bodova

1.

Amira Gurbeta

42,00

2.

Elmedina Ćato

34,00

3.

Bekira Mehić

34,00

4.

Rijalda Vilić

33,00

5.

Šehida Halilović

28,00

Napomena: Upis ocjena će se izvršiti u srijedu 16.09.2015. godine do 12:00 sati, nakon čega će studenti moći preuzeti svoje indekse.

                                                                                                     Predmetni nastavnici:

                                                                                                       Prof.dr. Rifat Škrijelj

                                                                                                        Prof.dr. Samir Đug

Pedagoški fakultet Sarajevo