Rezultati - Suvremeni didaktičko-metodički pristupi u odgoju i obrazovanju, 03.12.2014.

Akademska  godina 2014./2015.

Odsjek: Predškolski  odgoj  V  godina  (redovni  studenti)

Predmet: Suvremeni  didaktičko-metodički  pristupi  u  odgoju  i   obrazovanju

Prva provjera: 03.12.2014.

REZULTATI  PRVE  PROVJERE – TEST 1

Predškolski odgoj  V  godina – redovni  studenti (2014./2015.)

r.

b.

Prezime i  ime studenta

Broj

bodova

%

Ocjena

Broj

bodova  za

aktivnost

1.

Jakupović  Mirela

      8   

 88

9/B 

4

2.

Kasumagić Islambegović Lejla

 

8

88

9/B

4

3.

Bakaran  Amina

7

77

8/C

 3

4.

Džananović  Anela

7

 77

8/C 

 3

5.

Poško  Sumeja

 7

77

8/C

 3

6.

Zagorac  Amela

7

77

8/C

3

7.

Bjelak  Enisa

6

66

7/D

2

8.

Kulenović  Amira

5

55

6/E

1

9.

Sadiković   Merima

5

55

6/E

1

10.

Sprečo  Minela

5

55

6/E

1

11.

Goralija  Sanela

4

44

5/Fx

 

12.

Bujak  Aida

3

33

5/Fx

 

13.

Bećirović  Ajla

1

11

5/Fx

 

Ukupan  broj  redovnih  studenata:  14   Polagalo:  13  studenata  ili   93%

Položilo: 10  studenata   ili   77%         Nije  položilo:  3  studenta  ili 23%

Predškolski odgoj  V  godina – redovni  samof.   studenti (2014./2015.)

r.

b.

Prezime i  ime studenta

Broj

bodova

%

Ocjena

Broj

bodova  za

aktivnost

1.

Karalić  Lejla

      5

55

6/E 

1

2.

Karavdić  Nasiha

5

55

6/E

1

 Sarajevo,  05.12.2014.                                     

Doc.dr.Miroslava  Topić

Pedagoški fakultet Sarajevo