Rezultati komisijskog ispita iz BHS jezika III i Kulture govora II

Komisijski ispit iz predmeta BHS jezik III (obavljen 23. 3. 2015) položila je kandidatkinja

1. Elma Velić – 7/D.

Ostali prijavljeni kandidati iz predmeta BHS jezik III nisu zadovoljili pismeni ispit.

Komisijski ispit iz Kulture govora II nije položio nijedan kandidat.

Komisija u sastavu:

1. prof. dr. Ismail Palić, predsjednik

2. doc. dr. Mirela Omerović, ispitivač

3. doc. dr. Elma Selmanagić-Lizde, član

Sarajevo, 23. 3. 2015. god.

Pedagoški fakultet Sarajevo