Rasporedi predavanja - Zimski semestar 2013/2014

I semestar

termini 1Raspored predavanja i vježbi na I godini redovnog studija na Odsjeku za predškolski odgoj (I semestar)

Raspored predavanja i vježbi na I godini redovnog studija na Odsjeku za razrednu nastavu (I semestar)

Raspored predavanja i vježbi na I godini redovnog studija na Odsjeku za kulturu življenja i tehnički odgoj (I semestar)

 

III semestar

termini 1Raspored predavanja i vježbi na II godini redovnog studija na Odsjeku za predškolski odgoj (III semestar)

Raspored predavanja i vježbi na II godini redovnog studija na Odsjeku za razrednu nastavu (III semestar)

Raspored predavanja i vježbi na II godini redovnog studija na Odsjeku za kulturu življenja i tehnički odgoj (III semestar)

 

V semestar

termini 1Raspored predavanja i vježbi na III godini redovnog studija na Odsjeku za predškolski odgoj (V semestar)

Raspored predavanja i vježbi na III godini redovnog studija na Odsjeku za razrednu nastavu (V semestar)

Raspored predavanja i vježbi na III godini redovnog studija na Odsjeku za kulturu življenja i tehnički odgoj (V semestar)

 

VII semestar

termini 1Raspored predavanja i vježbi na IV godini redovnog studija na Odsjeku za predškolski odgoj (VII semestar)

Raspored predavanja i vježbi na IV godini redovnog studija na Odsjeku za razrednu nastavu (VII semestar)

Raspored predavanja i vježbi na IV godini redovnog studija na Odsjeku za kulturu življenja i tehnički odgoj (VII semestar)

 

IX semestar

termini 1Raspored predavanja i vježbi na V godini redovnog studija na Odsjeku za predškolski odgoj (IX semestar)

Raspored predavanja i vježbi na V godini redovnog studija na Odsjeku za razrednu nastavu (IX semestar)

Raspored predavanja i vježbi na V godini redovnog studija na Odsjeku za kulturu življenja i tehnički odgoj (IX semestar)

Ažurirano 25.10.2013.

Pedagoški fakultet Sarajevo