Raspored predavanja - IV semestar, III ciklus studija

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u akademskoj 2014/2015.godini

Raspored predavanja 

IV  SEMESTAR

MODUL D

 

Datum

Dan

Sat

Sala

Predmet

Nastavnik

Predavanja

 

20.6.2015.

subota

10,00 h

3

Menadžment ljudskih potencijala u

obrazovanju

Prof.dr. Zijada Rahimić

5 sati

21.6.2015.

nedjelja

10,00 h

3

Menadžment ljudskih potencijala u

obrazovanju

Prof.dr. Zijada Rahimić

5 sati

27.6.2015.

subota

10,00 h

3

Ekonomika obrazovanja

Prof.dr. Kasim Tatić

5 sati

28.6.2015.

nedjelja

10,00 h

3

Ekonomika obrazovanja

Prof.dr. Kasim Tatić

5 sati

Predavanja će se održati na Pedagoškom fakultetu, Skenderija 72, sala 3 – I sprat.

Pedagoški fakultet Sarajevo