PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ROK ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO PREDBOLONJSKOM SISTEMU STUDIJA

PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ROK ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO PREDBOLONJSKOM SISTEMU STUDIJA MOŽE SE OBAVITI U PERIODU OD 24.8. DO 28.8.2015.GODINE

NAPOMENA: NAKON PREDVIĐENOG ROKA STUDENTI NEĆE MOĆI PRIJAVITI ISPITE.

Studentska služba

Pedagoški fakultet Sarajevo