Prijava ispita za septembarski ispitni rok za studente koji studiraju po predbolonjskom sistemu

PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ROK ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO PREDBOLONJSKOM SISTEMU STUDIJA OBAVIT ĆE SE U PERIODU OD 9.7.2015. DO 15.7.2015. GODINE.

NAPOMENA: NAKON PREDVIĐENOG ROKA STUDENTI NEĆE MOĆI PRIJAVITI ISPITE.

Studentska služba

Pedagoški fakultet Sarajevo