Prijava ispita za septembarski ispitni rok

PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI  ISPITNI ROK ZA STUDENTE PO PREDBOLONJSKOM SISTEMU STUDIJA OBAVIT ĆE SE U PERIODU OD 25.8.2014. DO 28.8.2014. GODINE.

NAPOMENA:NAKON PREDVIĐENOG ROKA STUDENTI NEĆE MOĆI PRIJAVITI ISPIT.

                                                                                                         

STUDENTSKA SLUŽBA

Pedagoški fakultet Sarajevo