Prijava ispita za junsko-julski ispitni rok

NoticePrijava ispita junsko-julskog roka za studente koji ne studiraju u skladu sa Bolonjskim procesom obavit će se u periodu od 27.5. do 7.6.2013. godine.

Studentska služba

Pedagoški fakultet Sarajevo