Prijava ispita po predbolonjskom sistemu studija

O B A V I J E S T

PRIJAVA ISPITA ZA APRILSKI ISPITNI ROK ZA STUDENTE PO

PREDBOLONJSKOM SISTEMU STUDIJA OBAVIT ĆE SE U

PERIODU OD 23.3.2015. DO 30.3.2015.GODINE.

STUDENTSKA SLUŽBA

Pedagoški fakultet Sarajevo