Odluke Vijeća Odsjeka za razrednu nastavu, 31.10.2014.

ODLUKE VIJEĆA ODSJEKA ZA RAZREDNU NASTAVU 

sa sjednice održane 30. 10. 2014. godine

Utvrdilo je DATUM odbrane diplomskih radova prema ovom rasporedu:

Prezime i ime studenta
Tema diplomskog rada
Članovi Komisije
za ocjenu i odbranu rada
Datum odbrane
 
Gena Đumišić
 Prednosti primjene
grupnog oblika rada
u razrednoj nastavi
 1. doc. dr. Irma Čehić,
     predsjednik
 2. doc. dr. Miraoslava Topić,
     mentor
 3. doc. dr. Elma Selmanagić-Lizde,
     član
14. 11. 2014.
u 11 h
Voditelj zapisnika 
mr. Mirsada Zećo 

Sarajevo, 31. 10. 2014. godine

Sekretar Vijeća Odsjeka za razrednu nastavu                                   

mr. Mirsada Zećo

Pedagoški fakultet Sarajevo