Odluke Vijeća Odsjeka za predškolski odgoj, 19.11.2014.

ODLUKE VIJEĆA ODSJEKA ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ

sa sjednice održane 19. 11. 2014. godine

Utvrdilo je DATUM odbrane diplomskih radova prema ovom rasporedu:

Prezime i ime studenta

Tema diplomskog rada

Članovi Komisije

za ocjenu i odbranu rada

Datum odbrane

NERMINA MUŠIĆ Vježbe oblikovanja kao sredstvo deformacije lokomotornog aparata kod djece predškolskog uzrasta

1. Doc. dr. Indira Mahmutović, predsjednik

2. Prof. dr. Milica Bešović, mentor

3. Prof. dr. Željko Filipović, član

4. 12. 2014.

u 10 h

Voditelj zapisnika

mr. Emira Mešanović-Meša

TATJANA DIVKOVIĆ

Zastupljenost plesnih struktura u radu sa djecom predškolskog uzrasta od 4. do 6. godine

1. Doc. dr. Indira Mahmutović, predsjednik

2. Prof. dr. Milica Bešović, mentor

3. Prof. dr. Željko Filipović, član

    4. 12. 2014.

u 11h

Voditelj zapisnika

mr. Emira Mešanović-Meša

 

Sekretar Vijeća Odsjeka za predškolski odgoj

mr. Emira Mešanović-Meša

Sarajevo, 19. 11. 2014. godine

Pedagoški fakultet Sarajevo