O B A V I J E S T

Studenti II ciklusa studija (svih odsjeka) prijavu Seminarskog rada vršit će u Studentskoj službi od 6.6.2018. do 14.6.2018.godine.

Studenti I ciklusa studija (svih odsjeka) zbog nemogućnosti prijave ispita preko ISSS-a, treba da dostave nazive predmeta koje će polagati u junskom roku putem korisničkih komentara.

                                                                                               Studentska služba