ODLUKA KOLEGIJA PEDAGOŠKOG FAKULTETA

Na sjednici Kolegija Pedagoškog fakulteta održanoj 20.5.2014. godine, a na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu, donesena je ODLUKA da se sve nastavne i ispitne obaveze odgađaju u periodu 20.5.-25.5.2014. godine. Ostale zakazane aktivnosti (odbrane diplomskih, završnih, magistarskih radova i sl.) provode se prema planu, osim za kandidate koji nisu u mogućnosti doći iz ugroženih područja Bosne i Hercegovine. Sve odgođene aktivnosti će biti naknadno organizovane.

Sarajevo, 20.5.2014.                                              

DEKANAT

Pedagoški fakultet Sarajevo