Odbrana prijedloga teme doktorske disertacije – projekta

Mr. Mirsada Zećo, student trećeg ciklusa studija – doktorskog studija Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja Pedagoškog fakulteta prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovomEfekti primjene stimulativnih muzičkih aktivnosti u radu sa šestogodišnjacima“.

Prezentacija će se održati u ponedjeljak, 18. maja 2015. godine u 11 sati u prostorijama Pedagoškog fakulteta – Sala 3, I sprat.

Pedagoški fakultet Sarajevo