OBAVIJEST

UVID U PISMENE RADOVE I USMENI DIO ISPITA IZ PREDMETA MUZIČKA KULTURA ODRŽAT ĆE SE U UTORAK, 18.9. 2018. U 11:00.

UVID U PISMENE RADOVE I USMENI DIO ISPITA IZ PREDMETA METODIKA NASTAVE MUZIČKE KULTURE II/METODIKA MUZIČKOG ODGOJA II ODRŽAT ĆE SE U UTORAK, 18.9. 2018. U 12:00.

PROF. DR. MERIMA ČAUŠEVIĆ