Obavijest za studente – Disciplinske mjere

Obavještavaju se studenti Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu da je u zadnje vrijeme primjećen određeni broj težih povreda dužnosti studenata (falsifikovanje ocjena i potpisa u indeksu, korištenje nedozvoljenih sredstava na ispitu, nedolično ponašanje prema uposlenicima, nastavnicima i saradnicima Fakulteta). Disciplinska komisija Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je za svaku povredu dužnosti studenata izrekla disciplinsku mjeru u skladu sa Pravilima Pedagoškog fakulteta Sarajevo.

Napominjemo studente da će za svaki vid povrede dužnosti studenata biti izrečena discipinska mjera.

Pravna služba

Studentska služba

Pedagoški fakultet Sarajevo