O B A V I J E S T                                                                                                               

Svačani prijem studenata upisanih u I godinu I ciklusa studija održat će se u ponedjeljak, 1. 10. 2018. godine sa početkom u 10,00 h u sali 1, zgrada Skenderija 72.

                                                                                                                                                                                                                                                                          Služba za nastavu