Obavijest za studente koji ne studiraju u skladu sa Bolonjskim principima

VAŽNO

U skladu sa članom 71 , stav (2)  Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13) obavještavaju se studenti koji ne  studiraju u skladu sa Bolonjskim principima:

„Student ima pravo da završi studij po nastavnom planu i programu koji je važio prilikom upisa tog studenta, odnosno prije stupanja na snagu ovog Zakona, uz obavezu da započeti studij završe najkasnije do 30.09.2015. godine.“

DEKANAT

Pedagoški fakultet Sarajevo