Obavijest za studente IV i V godine studija

UNIVERZITET SARAJEVO

Pedagoški fakultet

Obavijest za studente IV godine  studija na odsjecima Razredna nastava, Predškolski odgoja i Kultura življenja i tehnički odgoj (sve linije studija)

Unos ocjena u ISSS a za predmet Metodologija pedagoških istraživanja, održat će se u četvrtak 19.02.2014. u 15.00 h. u prostorijama zgrade Obala K.B. Studenti su dužni donijeti svoje indekse sa ocjenama koje su verificirane potpisom od strane predmetnog nastavnika prof. dr. Dževada Termiza, da bi se iste mogle unijeti u ISSS. Studenti koji ne mogu iz objektivnih razloga doći na unose ocjena, svoj indeks mogu poslati na upis a da ne budu prisutni. Unos ocjena u ISSS je mandatoran za upis u naredni semestar studija.

 

Obavijest za studente V godine  studija na odsjecima Razredna nastava, Predškolski odgoja i Kultura življenja i tehnički odgoja (sve linije studija)

Unos ocjena u ISSS a za predmet Metodologija pedagoških istraživanja, održat će se u četvrtak 19.02.2014. u 16.00 h. u prostorijama zgrade Obala K.B. Studenti su dužni donijeti svoje indekse sa ocjenama koje su verificirane potpisom od strane predmetnog nastavnika prof. dr. Dževada Termiza, da bi se iste mogle unijeti u ISSS. Studenti koji ne mogu iz objektivnih razloga doći na unose ocjena, svoj indeks mogu poslati na upis a da ne budu prisutni. Unos ocjena u ISSS je mandatoran za upis u naredni semestar studija.

Mr. Daniel Maleč

Pedagoški fakultet Sarajevo